ผลิตภัณฑ์โปร่งใส

  • PMMA and PC High  Transparent Plastic Parts

    ชิ้นส่วนพลาสติกใสสูง PMMA และ PC

    มีความโปร่งใสสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์ อาคารและการก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลสุขภาพ อื่นๆ (การบินและอวกาศ เกษตรกรรม)ชนิดโพลีเมอร์ ได้แก่ PET, PVC, PP, PS, PC, PMMA, อื่นๆ (Polyamide, ABS & SAN, Polyethylene, TPU) ผิวแม่พิมพ์สำหรับกระจกหรือผิวเคลือบด้านออปติคัล